אבוקם מתמחה באספקת חומרים להתזה ונידוף שכבות דקות.

מטרות התזה עם או ללא גיבוי נחושת לפי מפרט ושרטוט

מעל לשישים חומרי נידוף

מתכלים כגון כוריות, סירות, פילמנטים

קריסטלים למדידת עובי ציפוי  ( וכד' 6MHz Au, 5MHz Au)

csm_Evaporation-Materials-2000px_ba847301ee-1250x250

אבוקם מתמחה באספקת מגוון מתכון בטוהר גבוה עד 99.99999% במגוון צורות, כגון חוטים, כדוריות, רדידים, מוטות, פלטות, אבקות, טבליות, מטרות חלקים לפי שרטוט וכד'.

 

Element / Shape Plate/Sheet/Rod Foil Wire ∅ mm Custom Part Pellets Powder Ingot Sputtering Target Granules Purities %
Aluminum Yes 0.02-2.0mm 0.25-2.0 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 99-99.999
Antimony No No No No Yes Yes Yes Yes Yes 99-99.999
Arsenic No No No No Yes Yes No Yes Yes 99-99.99999
Barium Rod No No No Yes No No No No 99.7
Bismuth Bar ~250g 0.1-0.5mm No No Yes Yes Yes Yes Yes 99.99
Boron Yes No No No Yes Yes No Yes No 99.9
Cadmium Yes 0.125-1.0 Yes No No Yes No No No 99-99.99999
Caesium No No No No No No Yes No No 99-99.95
Calcium No No No No No No No Yes Yes 98.5
Carbon Yes No No Yes No Yes No Yes Yes 50ppm Ash
Cerium Rod 1.0 1.0 No No Yes Yes Yes Yes 99.9
Chromium Rod No No No Pieces Yes No Yes Pieces 99-99.99
Cobalt Yes 0.125-0.5 0.5-2.0 No Yes Yes Yes Yes Pieces 99-99.99
Copper Yes 0.04-0.2 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Alloys-OHFC
Dysprosium Rod 0.25-0.5 0.5-1.0 No No Yes No Yes Pieces 99-99.99
Erbium Rod 0.25-0.5 Yes 1.0 No No No Yes Pieces 99-99.9
Europium No No No No Yes No No Yes Pieces 99-99.9
Gadolinium Rod 0.25 2.0 No No Yes No Yes Yes 99-99.9
Gallium No No No No Yes No Yes Yes Yes 99-99.9
Germanium No No No No No Yes No Yes Pieces 99.99-99.999
Gold Yes 0.004-1.0 0.04-3.0 Yes Yes No Yes Yes Yes 99-99.99
Hafnium Rod 0.25 0.5-1.0 No No Yes No Yes Pieces 99.9
Holmium No 0.25 1.0 No No Yes No Yes Pieces 99.9
Iridium No 0.05-0.25 0.25-2.0 No No Yes No Yes No 99.9
Iron Rod 0.01-1.0 0.25-1.0 No Yes Yea No Yes Pieces 99.9
Lanthanum Yes 0.25 1.0 No No Yes No Yes Pieces 99.9
Lead Yes 0.125-0.5 1.0-2.0 No Yes Yes No Yes Granules 99.99
Lithium Sheet No No No No No No No Granules 99.0
Lutetium No 0.25 No No Yes Yes No Yes Pieces 99.9
Magnesium Sheet 0.5 0.5-1.0 No Yes Yes No Yes No 98.0-99.8
Manganese No No No No Yes No No Yes Pieces 99.0-99.99
Mercury No No No No No No No No No
Molybdenum Yes 0.004-1.0 0.02-1.0 Yes Yes Yes No Yes No 99.95
Neodymium Rod 0.25-0.5 1.0 No No Yes Yes Yes Pieces 99.9
Nickel Rod 0.125-1.0 0.1-2.0 No Yes Yes No Yes No 99.9-99.99
Niobium Yes 0.025-1.0 0.25-3.0 Yes Yes Yes No Yes Granules 99.9
Osmium No No No No No Yes No No No 99.9
Palladium Rod 0.025-0.8 0.025-1.0 No No Yes No Yes Granules 99.95
Phosphorus No No No No No No No No Pieces 99.9
Platinum Rod 0.02-1.0 0.025-1.0 Yes Yes Yes No Yes Granules 99.9-99.95
Potassium No No No No No No Yes No No 99.95
Praseodymium Rod 0.25 No No No Yes No Yes Pieces 99.9
Rhenium Rod 0.025-0.2 0.25-1.0 Yes Yes Yes No Yes No 99.9
Rhodium No 0.05-0.25 0.125-1.0 No No Yes No Yes Pieces 99.9
Rubidium No No No No No No Yes No No 99.9
Ruthenium No No No No No Yes No Yes Pieces 99.9
Samarium No 0.127-0.25 3.0 No No Yes No Yes Pieces 99.9
Scandium No No No No No Yes No Yes Pieces 99.9-99.99
Selenium No No No No No Yes No Yes Granules 99.999
Silicon No No No No No Yes No Yes Pieces 99.99-99.9999
Silver Yes 0.025-1.0 0.025-2.0 Yes Yes Yes No Yes Granules 99.9-99.995
Sodium No No No No No No Yes No Pieces 99.9
Strontium No No No No No No No No Pieces 99.0-99.9
Sulphur No No No No No No No No Pieces 99.999
Tantalum Yes 0.02-1.0 0.02-2.0 Yes Yes Yes Yes Yes No 99.9-99.95
Tellurium Bar No No No No Yes No Yes Pieces 99.99-99.9999
Terbium No 0.025 1.0 No No No No Yes Pieces 99.9
Thallium Rod No No No No No No No Granules 99.999
Thulium No No 1.0 No No Yes No Yes Pieces 99.9-99.99
Tin Yes 0.25-1.0 1.0-2.0 No Yes Yes No Yes Granules 99.9-99.999
Titanium Yes 0.01-1.0 0.02-1.0 Yes Yes Yes No No Yes 99.6-99.995
Tungsten Yes 0.004-1.0 0.01-1.0 Yes Yes Yes No Yes Granules 99.95
Vanadium Rod 0.05-1.0 1.0-3.0 No Yes No No No No 99.9
Ytterbium No 0.25-0.5 1.0 No No Yes No Yes Pieces 99.9
Yttrium Rod 0.25-1.0 1.0 No No Yes No Yes Pieces 99.9
Zinc Rod 0.1-1.0 0.5-2.0 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 99.99-99.999
Zirconium Yes 0.2-1.0 0.1-1.0 Yes Yes Yes No Yes Granules 98.0

חומרי נידוף - אוקסידים

Name Formula Purities
Aluminium Oxide Al2O3 2N-6N
Antimony Oxide Sb2O3 2N3-3N
Antimony Tin Oxide ATO 3N5
Barium Titanate BaTiO3 2N6-4N
Bismuth Oxide Bi2O3 2N5-3N
Cerium Oxide CeO2 CeO2/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Copper Oxide CuO 3N
Chromium Oxide Cr2O3 3N
Dysprosium Oxide Dy2O3 Dy2O3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Erbium Oxide Er2O3 ErO3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Europium Oxide Eu2O3 Eu2O3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Gadolinium Oxide Gd2O3 Gd2O3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Gallium Oxide Ga2O3 4N-5N
Germanium Oxide GeO2 4N-5N
Hafnium Oxide HfO2 4N
Holmium Oxide Ho2O3 Ho2O3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Indium Oxide In2O3 2N-5N
Indium Tin Oxide ITO 4N
Iron Oxide Fe2O3 3N
Iron Oxide Fe3O4 3N
Lanthanum Oxide La2O3 La2O3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Lanthanum Aluminate LaAlO3 3N
Lead Titanate PbTiO3 3N
Lead Zirconate PbZrO3 4N
Lithium Niobate LiNbO3 4N
Lithium Oxide LiO 3N
Lithium Tantalate LiTaO3 4N
Lutetium Iron Oxide Lu3Fe5O12 3N
Lutetium Oxide Lu2O3 Lu2O3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Magnesium Oxide MgO 2N5-4N
Manganese Oxide MnO 3N
Magnesium Titanate MgTiO3 3N
Molybdenum Oxide MoO3 2N8-3N
Neodymium Oxide Nd2O3 Nd2O3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Niobium Pentoxide Nb2O5 3N-4N
Praseodymium Oxide Pr6O11 Pr6O11/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Praseodymium Titanate PrTiO22 3N
Praseodymium Oxide Pr2O3 Pr2O3/TREO:2N-3N min; TREO:2N min
Samarium Oxide Sm2O3 Sm2O3/TREO:2N-3N min;TREO:2N min
Scandium Oxide Sc2O3 Sc2O3/TREO: 4N-5N TREO: 2N5-3N5
Silicon Dioxide SiO2 4N
Silicon Monoxide SiO 3N-4N
Strontium Titanate SrTiO3 3N
Strontium Zirconate SrZrO3 3N
Tantalum Pentoxide Ta2O5 3N5-4N
Terbium Oxide Tb4O7 Tb4O7/TREO:2N5-5N
Tellurium Oxide TeO2 4N-5N
Thulium Oxide Tm2O3 Tm2O3/TREO: 4N-5N TREO: 2N5-3N5
Titanium Dioxide TiO2 3N
Titanium Monoxide TiO 3N
Titanium Pentoxide Ti3O5 3N5-4N
Titanium Trioxide Ti2O3 3N5
Tin Dioxide SnO2 3N-6N
Tin Monoxide SnO 3N-6N
Tungsten oxide WO3 3N
Vanadium Pentoxide V2O5 3N
Yttrium Aluminum Oxide (YAG) Y3Al5O12 4N
Ytterbium Oxide Yb2O3 Yb2O3/TREO: 2N-4N; TREO: 2N min
Yttrium Oxide Y2O3 Re/TREO: 4N-5N TREO: 2N5-3N5
Zinc Oxide ZnO 3N
Zinc Aluminum Oxide ZnO:Al 3N
Zirconium Oxide ZrO2 3N-4N
Zirconia (Y-Stab) Zr 3N-4N

חומרי נידוף - טלורידים

Name Formula Purities
Antimony Telluride Sb2Te3 3N-5N
Bismuth Telluride Bi2Te3 3N-5N
Cadmium Telluride CdTe 4N-5N5
Gallium Telluride Ga2Te3 3N-5N
Indium Telluride In2Te3 3N-5N
Lead Telluride PbTe 3N-5N
Mercury Telluride HgTe 3N-5N
Tin Telluride SnTe 3N-5N
Zinc Telluride ZnTe 4N-5N

חומרי נידוף - ניטרידים

Name Formula Purities
Aluminum Nitride AlN 2N-4N
Boron Nitride BN 2N5
Hafnium Nitride HfN 2N-4N
Niobium Nitride NbN 2N5
Silicon Nitride Si3N4 2N5
Tantalum Nitride TaN 2N-2N5
Titanium Nitride TiN 2N