ביכולתנו לספק חלקים לפי שרטוט מחומרי טונגסטן קרביד הבאים:

Grade

גודל גרגרים

מיקרון

צפיפות

g/cm3

קשיות HRA קשיות HV30 מקשר %

TRS

N/mm2

חוזק דחיסה

KN/mm2

UltraFine GO5UF 0.4 14.70 94.4 2030 Co 5.5 3700 6.6
UltraFine G1OUF 0.4 14.40 93.4 1850 Co 8.5 3600 6.4
UltraFineG15UF 0.4 14.15 92.4 1700 Co 11.5 3200 6.2
מיקרו GMO5 0.8 14.85 93.6 1880 Co 5.5 3000 6.6
מיקרו GM1O 1.0 14.80 92.6 1700 Co 7.0 3100 6.5
מיקרו GM2O 1.0 14.55 91.6 1550 Co 9.5 3000 5.9
מיקרו GM25 1.0 14.25 90.3 1380 Co 13.0 4000 5.4
GN1O רגיל 3.0 14.85 92.0 1600 Co 6.0 3150 5.8
GN2O רגיל 3.0 14.65 90.7 1425 Co 8.5 2900 5.2
GN3OS רגיל 3.0 14.35 88.5 1250 Co+Ni 11.5 3500 5.0
GN4O רגיל 4.0 14.60 86.4 1025 Co 19.0 2800 3.3
GNOT רגיל 4.0 14.95 87.0 1065 Co 15.0 3000 3.8
GN5O רגיל 5.0 14.50 84.2 870 Co 23.0 2700 3.0
GN6O רגיל 5.0 14.20 82.4 800 Co 26.0 2700 2.9
GNI1O רגיל 2.0 14.65 90.9 1450 Ni 8.0 3000 5.0
רגיל GNI3O 2.0 14.55 88.6 1200 Ni 11.0 2900 5.2